Archive | Agrarisch RSS feed for this section

Landbouwnormen 2019

In de ‘Landbouwnormen 2019: onttrekkingen voor eigen verbruik en privégebruik’ zijn een paar bedragen aangepast. Het gaat om de richtbedragen voor het eigen verbruik van energie en water in tabel 2.Deze bedragen stonden ten onrechte inclusief btw vermeld. In de nieuwe versie ziet u de juiste bedragen: Landbouwnormen 2019: onttrekkingen voor eigen verbruik en privégebruik.

Leave a comment Continue Reading →

Fiscale afspraken fosfaatwetgeving

LTO Nederland en de Belastingdienst hebben afspraken gemaakt over de fiscale gevolgen van de fosfaatwetgeving voor melkveehouders. Onder andere is afgesproken dat fosfaatrechten fiscaal gelijkgesteld worden aan bijvoorbeeld varkensrechten of het melkquotum. Op lto.nl. vindt u de concrete afspraken.

Leave a comment Continue Reading →

Waardering verpachte gronden 2017 box 3

Het Platform Landbouw heeft de uitgangspunten en normen voor 2017 voor de waardering van verpachte gronden in box 3 gepubliceerd: Waardering landbouwgronden 2017 Met behulp van 2 tabellen kunt u op een praktische manier de waarde van verpachte grond berekenen. Als u het met de uitkomst van de berekening niet eens bent, stelt de Belastingdienst de […]

Leave a comment Continue Reading →

Landbouwnormen 2017 eigen en privégebruik

De normen voor eigen verbruik en richtlijnen voor privégebruik zijn nu beschikbaar. Het gaat om de normen voor het eigen verbruik van de meest gangbare agrarische producten en richtlijnen voor het privégedeelte van de kosten van energie en water. Omdat u deze nodig hebt voor uw laatste btw-aangifte over 2017, zijn deze alvast bekendgemaakt. De […]

Leave a comment Continue Reading →

Convenant Land- en tuinbouw: onderdeel burenhulp gewijzigd

LTO Nederland en de Belastingdienst hebben per april 2017 het convenant Land- en tuinbouw geactualiseerd. De informatie over ‘burenhulp’, ofwel werkzaamheden bij een andere (agrarische) onderneming is gewijzigd. De nieuwe tekst is nu te lezen in het convenant. Het gaat om wijziging van het onderdeel ‘Kwalificatie van inkomsten uit nevenwerkzaamheden’. Hierin staat informatie over of […]

Leave a comment Continue Reading →

Toelichting stelsel van fosfaatrechten

Het fosfaatrechtenstelsel gaat op 1 januari 2017 in. De afgelopen maanden is met LTO Nederland, de Nederlandse Zuivelorganisatie, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, Netwerk GRONDig en de Stichting Natuur en Milieu uitvoerig overlegd over de uitwerking van het fosfaatrechtenstelsel. Uitgangspunt van het stelsel is dat boeren alleen fosfaat mogen produceren – en dus melkvee mogen […]

Leave a comment Continue Reading →

Voldoen aan Europees fosfaatplafond

Nederland overschrijdt haar Europese fosfaatplafond. Staatssecretaris van Dam wil daaraan iets doen en dat zo eerlijk mogelijk. Vandaag zijn na overleg daarover met belanghebbenden, maatregelen voorgesteld. De boeren krijgen zogeheten fosfaatrechten die overeenkomen met het aantal koeien dat ze op 2 juli 2015 hadden. Boeren met veel eigen grond om de mest op uit te […]

Leave a comment Continue Reading →

Jonge landbouwersregeling

Vanaf 1 maart 2016 tot en met 15 april 2016 wordt de Jonge landbouwersregeling opengesteld. Agrarische ondernemers die nog geen 41 jaar zijn, een erkende opleiding hebben doorlopen of 3 jaar werkervaring hebben en voor het eerst gevestigd zijn, komen voor deze regeling in aanmerking. Je komt niet in aanmerking als je al eerder een […]

Leave a comment Continue Reading →

Landbouwnormen 2015 beschikbaar

De landbouwnormen zijn in overleg met het bedrijfsleven samengesteld voor ondernemers in de landbouw. Ze bevatten normbedragen voor de meest gangbare kostenposten en bepaalde bedrijfsmiddelen en de waardering van voorraden en levende have in de akkerbouw, veehouderij en tuinbouw. Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland. Ondernemers moeten de […]

Leave a comment Continue Reading →

Ontwikkeling melkprijzen

Resultaten eerste 6 maanden 2015 Het melkgeld exclusief nabetaling was in de eerste helft van 2014 ruim 43 cent en in de eerste helft van 2015 ruim 33 cent. De melkproductie ligt in 2015 enkele procenten hoger. De melkopbrengst is dit half jaar ruim 20 procent lager. Aan de kostenkant is het beeld in de […]

Leave a comment Continue Reading →