Archive | Accountantscontrole RSS feed for this section

Accountants in tijdnood door loonsubsidieregeling NOW1

Accountants zijn druk met de controlewerkzaamheden voor coronasteunmaatregelen zoals de NOW1.Door de strenge eisen dreigt er voor veel ondernemers een financieel debacle. Accountantsverklaring Een accountantsverklaring is een vereiste wanneer een bedrijf meer dan 100.000 euro heeft ontvangen aan loonsubsidie (NOW1) vanwege corona. Accountants van Deloitte en PwC waarschuwen dat zij de vereiste goedkeurende verklaring niet […]

Leave a comment Continue Reading →

Nieuwe tekst controleverklaring

Het NBA-bestuur heeft op 7 oktober aangegeven de herziene standaard voor samenstellingsopdrachten op te willen nemen in de NV COS 2015. Bij deze standaard hoort een nieuwe voorbeeldtekst. De herziene Standaard 4410 gaat in op 1 januari 2016 waarbij eerdere toepassing wordt aanbevolen. Samenstellingsverklaring De herziene standaard is qua vereisten inhoudelijk vergelijkbaar met de huidige […]

Leave a comment Continue Reading →

Zorgfinancials verwachten controleverklaring met beperking

Zorgfinancials van GGZ instellingen en ziekenhuizen verwachten geen volledig goedkeurende controleverklaring te krijgen, zo blijkt uit onderzoek van Finance Ideas. De Financiële Zorgthermometer laat zien dat maar liefst 60% van de zorgfinancials in deze sectoren een controleverklaring met beperkingen verwacht – 15% van de ziekenhuizen verwacht zelfs geen goedkeuring. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de […]

Leave a comment Continue Reading →

Convenant NZa en AFM toezicht zorgverzekeraars

Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben 30 januari 2014 een convenant gesloten over samenwerking en informatie-uitwisseling inzake financieel toezicht op de zorgverzekeraars. Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol van 10 september 2007 en is een uitbreiding van de bestaande samenwerking tussen beide toezichthouders. De AFM en NZa gaan nu ook samenwerken in het toezicht […]

Leave a comment Continue Reading →

EP-commissie JZ akkoord met hervorming accountantsmarkt

De leden van de commissie Juridische Zaken (Juri) in het Europees Parlement zijn akkoord met de overeenkomst om de accountantsmarkt in de EU te hervormen. Deze commissie is akkoord met zowel de richtlijn als met het zogeheten ‘reform trialogue document’. Dit was de laatste stap die nodig was voordat de richtlijn en de nieuwe wetgeving […]

Leave a comment Continue Reading →

Verplichte roulatie accountantskantoren

Accountantskantoren in de EU moeten verplicht rouleren eens in de 10 jaar. Het Europees Parlement en de lidstaten van de EU hebben overeenstemming bereikt over de hervorming van de accountantsmarkt. Dit meldt Eurocommissaris Michel Barnier van Interne Markt. Hij noemt het akkoord een eerste stap op weg naar een kwalitatief betere accountantscontrole en herstel van […]

Leave a comment Continue Reading →

Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2013 gepubliceerd

Vandaag is het Accountantsprotocol Uitzonderingsregeling Kinderopvangtoeslag 2013 gepubliceerd. Het protocol is de uitkomst van nauwe samenwerking tussen de Belastingdienst, Brancheorganisatie Kinderopvang, NBA en sectoraccountants. Het protocol is goedgekeurd door de NBA-werkgroep COPRO. Het protocol heeft betrekking op de Partnerschapsovereenkomst één rekeningnummer (POBR1). De accountant verstrekt een assurance-rapport met een redelijke mate van zekerheid bij de […]

Leave a comment Continue Reading →

AFM gaat bevindingen over individuele accountantskantoren publiceren

De Minister van Financiën zal de publicatie van de bevindingen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over individuele accountantskantoren mogelijk maken in het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014. Dat schrijft de minister in een nota naar aanleiding van verslag van de Wijzigingswet financiële markten 2014 aan de Tweede Kamer. Op dit moment zijn de onderzoeksrapporten […]

Leave a comment Continue Reading →