Tekst CAO Bouw & Infra 2015-2017 gereed

De tekst van de CAO Bouw & Infra 2015-2017 is definitief. De cao is aangemeld bij het ministerie SZW met de verwachting dat deze voor april 2016 algemeen verbindend verklaard is.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige cao zijn:

 • aanpassing van arbeidstijden waardoor meer maatwerk mogelijk is (hoofdstuk 3);
 • aanpassing reisurenvergoeding en inleg reisuren bij spaarurenmodel (artikel 51 en 28);
 • overgangsregeling seniorendagen (extra roostervrije dagen voor oudere werknemers; artikel 36c en 36d);
 • de introductie van een individueel budget (artikel 47a);
 • hervorming Tijdspaarfonds (artikel 47b en 47c en bijlage 8)
 • introductie ketenaansprakelijkheid (artikel 5)
 • de volgende loonsverhogingen:
  – Per 1 juli 2015 (m.i.v. loonperiode 8): 2,50%
  – Per 1 januari 2016 (m.i.v. loonperiode 1): 1,50%
  – Per 1 juli 2016 (m.i.v. loonperiode 8): 1,25%
  – Per 1 januari 2017 (m.i.v. loonperiode 1): 0,25%

Verder zijn stevige afspraken gemaakt om naleving van de cao te bevorderen en schijnconstructies aan te pakken. Tegen die achtergrond wordt een ID pas voor de bouwplaats geïntroduceerd.

Bron: Bouwend Nederland