BV in één dag oprichten

Sinds 1 oktober 2014 (Flex-bv) kan een BV in één dag worden opgericht.

Nadat de akte van oprichting bij de notaris getekend is (en € 1,00 gestort) brengt de oprichter zelf de desbetreffende formulieren en een afschrift van de getekende akte naar de Kamer van Koophandel.
De oprichter krijgt dan direct een bewijs van inschrijving van de BV in het Handelsregister.
Daarmee gaat hij naar de bank om op naam van de BV een bankrekening te openen.

 Zie ook Flex B.V. kenmerken voor- en nadelen.