BV en juridische zaken

Vanaf 1 oktober 2012 is de Flex B.V. van kracht

Voor de kenmerken van de Flex B.V. zie Kenmerken Flex BV.   Daar vindt u ook een uiteenzetting over de voor- en de nadelen van een BV.
LET OP Laat u niet te snel verleiden tot de oprichting van een BV alleen omdat dit tegenwoordig zo goedkoop en makkelijk kan.

Tevens verwijzen wij u naar de notitie van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) inzake de Flex BV.

Voor de oprichting van een BV zie BV oprichten.

Publicatieplicht

Voor de publicatieplicht van de jaarrekening van de BV zie Publicatieplicht c.q. deponeren jaarrekening.

Enkele relevante juridische aspecten

Jaarrekening vaststellen en goedkeuren                   Aandachtspunten model notulen

Inkoop van eigen aandelen

Uitkerings- en balanstoets bij winstuitkering

Een BV mag per 1 oktober 2012 alleen winst laten uitkeren, indien de financiële positie van de BV dit toelaat.
Deze regel is in het leven geroepen om de crediteuren te beschermen. Door middel van de zogenaamde balanstoets en de uitkeringstoets toont u aan dat de BV ook na een eventuele uitkering nog steeds kan voldoen aan haar financiële verplichtingen. Deze toetsen moeten gedaan worden voordat er winst kan worden uitgekeerd.
De toetsen gelden zowel voor bestaande als voor na 1 oktober 2012 opgerichte BV’s.
LET OP Deze  toets dienen ook te gebeuren bij andere vormen van uitkering aan aandeelhouders, zoals bijvoorbeeld inkoop, intrekking of afstempeling van eigen aandelen.

Voor meer informatie zie Uitkerings- en balanstoets bij winstuitkering

Stemrechtloze aandelen of Stichting Administratiekantoor

Om het stemrecht van aandeelhouders te beperken kan sinds het nieuwe BV-recht stemrechtloze aandelen worden uitgegeven. Voorheen ging dat via een stichting administratiekantoor. Voor de voor- en nadelen van beide, zie Stemrechtloze aandelen of Stichting Administratiekantoor.

Aansprakelijkheid

Als bestuurder van een BV bindt u in principe niet persoonlijk aansprakelijk, maar krijgt u wel te maken met aansprakelijkheid. Zie hiervoor Bestuursaansprakelijkheid.

Omvang rechtspersoon en jaarrekeningrecht

Onder andere de omvang van de rechtspersoon bepaalt onder welk jaarrekeningregime de BV valt.
Voor meer informatie, zie
Omvang rechtspersoon en jaarrekeningregime.


Heeft u andere vragen of advies nodig inzake de (FLEX)-BV, dan helpen wij u graag. U kunt contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of mobiel 0651 18 0652 of via het contactformulier op deze website (zie klantenservice) of per email
 info@adfinadvies.nl.