BV aansprakelijk richting bank

Bent u bestuurder van een rechtspersoon, zoals een NV, BV of een stichting, dan bent u in de meeste gevallen niet persoonlijk aansprakelijk voor de handelingen van deze rechtspersoon, zie Bestuursaansprakelijkheid.

Maar let op bij uw bank(en). Bij een rekening-courant bij de bank kan de bank om extra zekerheden vragen. Dat kan in de vorm van een borgstelling of een hypotheek op uw woning. Een andere mogelijkheid is dat u als priv├ępersoon de rekening-courant overeenkomst mede ondertekent. Zowel de BV als de ondernemer hebben de rekening-courant overeenkomst getekend en kunnen beide aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele negatieve rekening-courant saldi van de BV.

LET OP Stel vast dat u de rekening-courant overeenkomst(en) niet ook als priv├ępersoon hebt ondertekend.

TIP Heeft u dat wel gedaan, ga daarover dan in gesprek met uw bank. Wijs de bank op haar waarschuwingsplicht en de consequenties als de bank u niet gewaarschuwd heeft.

 

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.