Buitenlandse werknemers

Bijna de helft van de werkgevers met buitenlandse studenten in dienst die het afgelopen jaar door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) werden gecontroleerd, begingen één of meerdere overtredingen, zie bericht Vereisten voor buitenlandse studenten.

Tewerkstellingsvergunning

Voor werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) is een tewerkstellingsvergunning nodig.
Met deze vergunning mag de desbetreffende werknemer voor een bepaalde periode bij u werken. Heeft deze geen geldige tewerkstellingsvergunning, dan kunt u een aanzienlijke bestuurlijke boete krijgen. Ook als er sprake is van onderaanneming; dan kan elke ‘aannemer’ in de keten een boete opgelegd krijgen.