Buitenlandse belastingplichtige schenkt in Nederland

Een schenking is in Nederland belast als de schenker ten tijde van de schenking in Nederland woonde; het zogenaamde ‘woonplaatsbeginsel’. 

De schenking is ook in Nederland belast als de schenker de Nederlandse nationaliteit heeft én binnen 10 jaar nadat hij Nederland heeft verlaten de schenking doet.
En ook als de schenker niet de Nederlandse nationaliteit heeft en nog geen heel jaar uit Nederland weg is, is de schenking in Nederland belast.

Voor het Nederlandse belastingrecht is de woonplaats van iemand daar waar het middelpunt van zijn persoonlijke, sociale en economische levensbelangen is.

Waar dit het geval is, kun je bepalen aan de hand van (feitelijke) omstandigheden, zoals:

  • waar betrokkene een woning of woongelegenheid tot zijn beschikking heeft
  • waar iemand met meer dan één woning het grootste deel van zijn tijd verblijft
  • waar het gezin van de persoon in kwestie woont
  • waar deze zijn werkkring heeft
  • het land van waaruit hij zijn inkomen krijgt
  • het land waar hij is verzekerd voor onder meer ziektekosten en sociale verzekeringen
  • het voornemen van de persoon in kwestie.

Voor iemand met fiscaal een dubbele woonplaats, moet getoetst worden of  een duurzame band van persoonlijke aard met Nederland bestaat.

Bron: Forum Fiscale Dienstverleners