Buitenland

Wonen en/of werken in het buitenland

Als u in Nederland woont betaalt u ook als ondernemer in Nederland belasting. U bent Nederlands belastingplichtige. Dit geldt voor uw gehele wereldinkomen ongeacht in welk land u dat verdiend.

Ondernemers die in het buitenland wonen en inkomen uit Nederland genieten, zijn in Nederland buitenlands belastingplichtige. De in Nederland behaalde winst is zo in Nederland belast.

Dubbele belastingheffing

Gevolg is dat de belastingplichtige dubbel belasting betaalt. Om deze dubbel belastingheffing te voorkomen heeft Nederland met vele landen belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing.

Vaste inrichting

Een belangrijk criterium voor de heffingsbevoegdheid van een land is de vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger, soms ook wel genoemd het vaste middelpunt. Daar waar de vaste inrichting of vertegenwoordiger is gevestigd, daar wordt de belasting geheven.Voor bouw- en constructiewerkzaamheden is het criterium vaak de duur van de werkzaamheden.