Budget transitiearrangement jeugdzorg onzeker

Bij gemeenten bestaat onzekerheid bij het opstellen van het regionaal transitiearrangement vanwege de meicirculaire 2013. Daaruit blijkt dat de korting groter is dan de korting van ongeveer 4% die het Rijk eerder aankondigde.

Ander knelpunt is dat de regio’s onvolledige gegevens van zorgaanbieders hebben gekregen en behoefte hebben aan meer gegevens op instellingsniveau.

Alle 41 jeugdzorgregio’s moeten uiterlijk 31 oktober 2013 hun regionaal transitiearrangement indienen.

Voor meer informatie zie Nederlands Jeugd instituut.