BTW zonnepalen bij vrijgestelde prestaties

In de situatie dat zonnepanelen worden aangeschaft door een ondernemer die vrijgestelde prestaties verricht, bestaat er geen recht op aftrek voor zover het gebruik van de zonnepanelen betrekking heeft op die vrijgestelde prestaties.

Omdat de teruglevering van energie aan de energiemaatschappij en het deel dat is toe te rekenen aan het privégebruik belaste prestaties zijn, bestaat er voor dat deel wel recht op aftrek.

De verhouding tussen totaal terug geleverde en totaal opgewekte energie bepaalt hoeveel aftrek op de aanschaf van de zonnepanelen men mag nemen.
Als men geen slimme meter heeft, kan het via de pro rata waarbij de vergoeding voor de terug te leveren energie als belaste omzet telt.

Ondernemers kunnen geen gebruik maken van de forfaitaire bedragen, particulieren wel.

Indien men een B01-nummer heeft dat uitsluitend gebruikt wordt voor vrijgestelde prestaties zal een B02-nummer aangevraagd moeten worden.

Bron: Forum Fiscale Dienstverleners