BTW verleggingsregelingen

Hierna een kort overzicht van de BTW verleggingsregelingen.

In een aantal sectoren moet de btw verleggingsregeling worden toegepast. De bekendste sectoren zijn de sectoren bouw en scheepsbouw. Daarbij de sectoren metaalconstructie, confectie-industrie en voor schoonmaakwerkzaamheden. De sectoren moeten zijn aangewezen door de Europese Commissie.

Kenmerk van de regeling is dat de leverancier van de levering of de dienst geen btw meer in rekening brengt aan zijn afnemer. In plaats daarvan moet de afnemer de btw over de aan hem verrichte prestaties op zijn aangifte opnemen als af te dragen omzetbelasting. Tegelijk mag de afnemer dat bedrag weer in vooraftrek brengen op zijn aangifte. Op deze manier wordt voorkomen dat de ene ondernemer aan de andere ondernemer btw betaalt, maar de andere ondernemer dit niet afdraagt aan de fiscus. Op deze manier wordt dus het risico van fraude beperkt.
LET WEL Het gaat hierbij om prestaties tussen ondernemers onderling in een situatie van onderaanneming. En dus niet in geval van prestaties voor particulieren.
Aan de eindgebruiker (opdrachtgever/particulier) zal uiteindelijk wel btw in rekening moeten worden gebracht.

De verleggingsregeling is van toepassing bij onderaanneming en uitlening van personeel in het kader van de uitvoering van een werk van stoffelijke aard dat betrekking heeft op onroerende zaken of schepen.

LET WEL De verleggingsregeling geldt niet als:
1. De onderaannemer zijn deel van het werk voor meer dan de helft in arbeidsuren uitvoert op de plaats waar zijn bedrijf is gevestigd. Bij de confectie-industrie moet de verleggingsregeling altijd worden toegepast.
2. Het werk dat de onderaannemer verricht ondergeschikt is aan de verkoop van een bestaande zaak.

Ad 1. Bijvoorbeeld als een timmerfabriek in zijn fabriek kozijnen maakt en de aannemer deze vervolgens aanbrengt in een te renoveren woning. Het gaat hierbij om koop en verkoop van een toekomstige zaak.

Ad 2. Bijvoorbeeld het leveren van standaardzonwering, het leveren en leggen van vloerbedekking en het leveren en afhangen door een fabrikant van uit voorraad geleverde deur.

LET WEL Als er onduidelijkheid bestaat over wel of niet toepassen van de verleggingsregeling, kan de belastinginspecteur worden gevraagd wat juist is.

LET WEL Op de verkoopfactuur mag dus geen btw worden vermeld en moet de tekst btw verlegd en het btw nummer van de afnemer worden opgenomen.

Tot zo ver een paar relevante aspecten van de verleggingsregelingen voor de meest voorkomende situaties. Er zijn nog meer relevante meer situatieafhankelijke bepalingen. Het is niet altijd een gemakkelijke regeling, raadpleeg zo nodig een deskundige!

Daarom: als u vragen heeft over dit onderwerp of advies nodig hebt, neem dan gerust contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of via het contactformulier op deze website of per email info@adfinadvies.nl,