BTW verhoging per 1 oktober 2012

Vraag en antwoord inzake de btw verhoging per 1 oktober van 19% naar 21%.

1) Mogen ondernemers prestaties die zij vanaf 1 oktober verrichten, al voor 1 oktober factureren met het verhoogde btw-tarief van 21 procent?
Ja, prestaties die vanaf 1 oktober 2012 geleverd worden en die onder het hoge btw-tarief vallen, mogen eerder gefactureerd worden met het verhoogde Btw-tarief van 21 procent. Uw afnemer mag de 21 procent BTW conform de regels in aftrek brengen.

HOOFDREGEL: De datum waarop de prestaties worden verricht bepaalt of 19% of 21% in rekening moet worden gebracht.

2) Hoe neem ik dit op in mijn Btw-aangifte?
Prestaties die u voor 1 oktober gefactureerd heeft met 21 procent, kunnen opgenomen worden in rubriek 1c van het aangifteformulier. Per 1 oktober 2012 is het tarief van 21 procent algemeen en geeft u dit in rubriek 1a aan.

3) Welk tarief is van toepassing bij prestaties die voor 1 oktober zijn begonnen en die vanaf 1 oktober eindigen?
In dit geval moet u de afrekening in tweeën splitsen. Voor het deel van de prestaties dat voor 1 oktober is geleverd hanteert u het tarief van 19 procent, voor het deel dat vanaf 1 oktober is geleverd hanteert u het nieuwe tarief van 21 procent.

4) Hoe corrigeer ik de facturering van doorlopende prestaties?
Als u voor heel 2012 de prestaties al gefactureerd heeft, moet u in principe een aanvullende factuur sturen met 21 procent BTW vanaf 1 oktober. U kunt de extra BTW ook factureren op de factuur over 2013, als dit om administratieve redenen uw voorkeur heeft. Dit kunt u vermelden als ‘nagefactureerde BTW 2012’. U bent hoe dan ook verplicht vanaf 1 oktober 2012 de hogere BTW te voldoen.

5) Welk btw-tarief geldt bij onderhouds- en serviceabonnementen?
Bij deze abonnementen is de daadwerkelijke onderhoudsdienst de hoofdprestatie. Het moment waarop de onderhoudsdienst is afgerond is daarom bepalend om vast te stellen of het tarief 19 of 21 procent is. Hierbij is niet van belang op welke wijze de vergoeding (vooraf, in termijnen of na afloop) wordt betaald.

6) Als een onderhoudsbeurt uit een abonnement na 30 september plaatsvindt, moet er dan alsnog 2 procent BTW extra worden betaald? Ook als het abonnement al is betaald met 19 procent BTW?
Ja, zie de antwoorden bij 3 en 5. Het moment waarop de prestatie wordt verricht is beslissend. Dus wordt de onderhoudsbeurt voor 1 oktober verricht, dan geldt het tarief van 19 procent. Wordt de beurt na 30 september afgerond, dan geldt 21 procent.

Deze BTW moet tijdsevenredig worden berekend. Dat wil zeggen dat voor driekwart van de
jaarwinstmarge het 19 procent-tarief geldt en voor een kwart van de jaarwinstmarge het 21 procent-tarief.

Bron: Op basis van ‘Vragen en antwoorden over de Btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012’, Ministerie van Financiën