BTW-teruggave op ander rekeningnummer

Vanaf 1 januari 2015 vervalt de verplichting dat uw btw-teruggave op uw rekeningnummer moet worden uitbetaald.
Tot die tijd kunt u de belastingdienst verzoeken om uw btw-teruggave uit te betalen op een rekeningnummer dat niet op uw naam staat.

U stuurt dit verzoek naar uw belastingkantoor.

U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. De ondernemer dient een schriftelijk verzoek in bij het competente kantoor van de Belastingdienst om aanwijzing van een bankrekening op naam van een derde.
  2. De ondernemer voegt bij het verzoek een verklaring waarin de ondernemer aangeeft op welke bankrekening de omzetbelastingteruggave uitbetaald moet worden en op wiens naam die bankrekening staat.
  3. De ondernemer doet in het verzoek afstand van zijn recht op een beroep op niet bevrijdende betaling.

Voor meer informatie en aanvullende bewijsstukken, zie Staatscourant.

TIP U hoeft dit verzoek niet te doen als uw teruggave al gebeurd op een rekeningnummer dat niet op uw naam staat.