BTW-suppletie en verzuimboete en belastingrente

Indien de suppletieaangifte vóór 1 april van het volgende jaar is ingediend en de suppletie minder da n € 20.000 bedraagt of minder dan10% van de btw die in het desbetreffende tijdvak is betaald of terugontvangen, dan wordt er geen verzuimboete opgelegd of belastingrente berekend.

Heeft uw correctie te maken met een intracommunautaire levering van goederen of diensten binnen de EU?
Stuurt u dan een brief met de gegevens van uw correctie (rubriek 3b) naar:
Belastingdienst/Central Liaison Office
Antwoordnummer 469
7600 VB Almelo

Verzuimboete voorkomen?

Een verzuimboete kan worden voorkomen door alsnog binnen 7 dagen na het verstrijken van de deadline aangifte te doen of te betalen.