BTW-regels afstandsverkopen veranderen

In 2021 wijzigen de Europese Unie (EU) btw-regels voor grensoverschrijdende online verkopen.
Door IT-problemen en de COVID-19 pandemie zijn de beoogde wijzigingen per 1 januari 2021 uitgesteld naar 1 juli 2021.

Afschaffing drempels voor afstandsverkopen van goederen

Onder afstandsverkopen verstaan we de verkoop van goederen aan consumenten waarbij de goederen vanuit een EU-land naar een ander EU-land worden verzonden en de leverancier betrokken is bij het vervoer van die goederen.

Wanneer u nu in de EU grensoverschrijdend goederen verkoopt aan consumenten, dan betaalt u eerst btw in het land van verzending van de goederen. Pas als u een omzetdrempel van een land van bestemming overschrijdt, moet u in dat land van bestemming voor de btw registreren, aangiften doen en btw betalen.
Die omzetdrempel is voor de meeste landen ongeveer € 35.000, maar voor Nederland, Duitsland en Luxemburg is de drempel € 100.000.
De regeling is voor veel ondernemers ingewikkeld en komt daarom te vervallen.

In plaats van de verschillende drempels per land van bestemming, komt er één omzetdrempel voor alle afstandsverkopen naar een ander EU-land. Verkoopt u voor niet meer dan € 10.000 (goederen en diensten samen!) naar alle andere EU-landen bij elkaar? Dan mag u de btw van het land van vertrek blijven berekenen. Overschrijdt u deze drempel, dan moet u de btw voortaan in de landen van bestemming betalen.

Eén loket bij belastingdienst

Om te voorkomen dat u zich in alle EU-landen zou moeten registreren voor het betalen van btw over de afstandsverkopen, wordt het éénloketsysteem uitgebreid. Dit systeem bestaat nu al voor bepaalde elektronische diensten (Mini One Stop Shop-registratie).
Het systeem wordt uitgebreid voor de meeste diensten en dus ook voor de levering van goederen door afstandsverkopen.
De nieuwe regeling heet de One Stop Shop (OSS). U kunt zich hiervoor aanmelden bij de belastingdienst in het land van vestiging. OSS is niet verplicht, maar biedt veel voordelen:

  • U hoeft alleen maar bij de Nederlandse belastingdienst te registreren en niet in alle landen waar naartoe u verkoopt.
  • U hoeft maar 4 keer per jaar aangifte te doen van al uw Europese verkopen in plaats van soms honderden aangiften per jaar.
  • U kunt het totaal van de verschuldigde btw in alle landen, met één overboeking per kwartaal aan de Nederlandse belastingdienst overmaken, in plaats van soms honderden overboekingen per jaar naar verschillende belastingdiensten in het buitenland.
  • Maakt u gebruik van OSS, dan is het niet langer verplicht om een factuur uit te reiken aan consumenten en aan de verschillende factuurvereisten in alle landen te voldoen.
  • Een onvolledige aangifte in OSS mag worden gecorrigeerd in de volgende aangifte. Er zijn geen btw-suppleties of correctie-aangiften meer nodig.

Is uw onderneming al in meerdere landen voor de btw geregistreerd? Dan kan u deze registraties opzeggen bij deelname aan het éénloketsysteem OSS.