BTW nummer op uw website?

Ondernemers zijn niet verplicht hun btw-nummer op hun website te zetten. Vooral bij internetbedrijven was dat nogal eens de vraag.
LET WEL De ondernemer moet wel zijn btw nummer bekend maken aan zijn (potentiƫle) klanten. Daarvoor zijn diverse andere mogelijkheden.

Die mogelijkheden zijn:

  1. Het telkens op enigerlei wijze actief verstrekken van het btw-nummer aan de (potentiƫle) klant.
  2. De informatie over het btw-nummer toegankelijk maken op de plaats waar de dienst wordt verricht of het contract wordt gesloten.
  3. De informatie over het btw-nummer gemakkelijk elektronisch toegankelijk maken op een van tevoren medegedeeld elektronisch adres.
  4. De informatie over het btw-nummer opnemen in het informatiedocument dat door de dienstverrichter aan de afnemer wordt verstrekt waar in detail zijn diensten worden beschreven.

LET WEL Heeft u een webshop zet dan uw btw-nummer op de website.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.