BTW-nummer beginnend met EU

BTW-nummers beginnend met EU worden toegekend in het kader van de MOSS:

Bij de niet-Unieregeling kan de belastingplichtige (die de zetel van zijn bedrijfsuitoefening niet in de EU heeft gevestigd noch daar over een vaste inrichting beschikt, en ook niet in de EU geregistreerd is of anderszins geïdentificeerd moet zijn, een willekeurige lidstaat kiezen als lidstaat van identificatie. Die lidstaat zal hem een individueel BTW-identificatienummer toekennen (volgens het model EUxxxyyyyyz).

… waarbij xxx de 3-cijferige ISO-code van de lidstaat van identificatie, yyyyy het door de lidstaat van identificatie toegewezen 5-cijferige nummer en z een controlegetal is.

Het betreft dan met name ondernemingen die telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten (digitale diensten) aan particulieren in de EU leveren.

Op de website van de Belastingdienst vind je de voorwaarden hiervoor.

Dit EU-nummer kan niet worden geverifieerd in het VIES-systeem.

Als een ondernemer, niet in de EU gevestigd, bovenstaande diensten levert aan een Nederlandse ondernemer dan is deze dienst belast op grond van artikel 6 lid 1 Wet op de omzetbelasting 1968 in het land van de afnemer (in dit geval Nederland). Op basis van de verleggingsregeling is de Nederlandse ondernemer de btw verschuldigd. Deze btw dient in de aangifte omzetbelasting opgenomen te worden bij rubriek 4a.