BTW lunch vaktechnisch overleg niet aftrekbaar

BTW op de tijdens vaktechnisch overleg verstrekte lunch is op grond van het Besluit Uitvoering Aftrek omzetbelasting 1968 (BUA) niet aftrekbaar.
Dit is conform uitspraak Hof Amsterdam d.d. 12 november 2015 ECLI:NL:GHAMS:2015:4960.

Het verstrekken van spijzen en dranken is in beginsel aftrekbaar op grond van artikel 15 Wet op de omzetbelasting 1968, omdat deze zijn gedaan in het kader van de belaste activiteiten van belanghebbende. De verstrekking van de lunch kan als een prestatie worden gezien.

Belanghebbende beargumenteert dat de lunch een volstrekt zakelijke insteek heeft, omdat als de lunch onder werktijd wordt genoten, dit ten koste gaat van de declarabele uren.
Het gerechtshof is echter van mening dat hier sprake is van een besparing voor de werkgever, omdat de werknemers zelf moeten betalen voor de lunch. Als de werknemer zelf een lunch meeneemt, dan gaat dit niet ten koste van de declarabele uren.