BTW-correctie auto van de zaak

Indien een auto van de zaak ook voor privé wordt gebruikt, moet een BTW-correctie worden berekend voor het privégebruik van deze auto. Deze correctie moet in de laatste btw-aangifte van het jaar worden opgenomen.
LET OP Deze regeling geldt zowel voor ondernemers als voor werknemers, dus ook de DGA.

De btw-correctie moet in beginsel gebeuren op basis van de werkelijk privégebruik van de auto. Als dat niet bekend is, mag het ook op basis van een forfaitair bedrag.

Gebruikt u de auto voor btw vrijgestelde én voor btw belaste prestaties, dan wordt de btw-correctie ook op basis van deze verhouding berekend.
LET OP De btw op deze auto mag ook voor het deel van de vrijgestelde prestaties niet worden afgetrokken.

Forfaitaire correctie

Het forfaitaire bedrag van de btw-correctie bedraagt 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) van de desbetreffende auto tijdens het jaar van ingebruikname in de onderneming en de vier daaropvolgende jaren.
LET OP De goedkeuring kan overigens alleen worden toegepast indien uit de administratie niet is te herleiden hoeveel privégebruik er heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld indien er geen kilometeradministratie aanwezig is bij de onderneming). Indien de auto slechts een deel van het jaar in gebruik was, moet de btw-correctie naar rato worden berekend.
TIP Indien u de auto minstens 5 jaar in gebruik hebt, dan bedraagt het percentage van de bijtelling 1,5% van de toenmalige cataloguswaarde van de auto.
LET OP Dit geldt ook voor auto’s ouder dan 15 jaar.
LET OP BTW correctie gedurende deze 5 jaren is nooit hoger dan (aanschafwaarde : 5 + brandstof + onderhoud) * 21%.

Correctie op basis van de werkelijke kilometers

Om deze correctie op basis van de werkelijke kilometers te kunnen toepassen dient een sluitende kilometeradministratie te worden bijgehouden. Als het privégebruik alleen woon-werkverkeer betreft is het voldoende als om de afstand woon-werkverkeer te bepalen en het aantal dagen per week dat deze reis worden afgelegd. Ook mag in dit laatste geval worden gerekend met een vast aantal van 214 werkdagen per kalenderjaar.  Daarbij is rekening gehouden met vakanties, incidenteel thuiswerken, ziekte en soortgelijk verlof.

LET OP De kilometers woon-werkverkeer worden als privé kilometers aangemerkt.

Tot het woon-werkverkeer worden ook de kilometers gerekend van de woon- of verblijfsplaats naar elk bedrijfsadres van de ondernemer. Dit betekent bijvoorbeeld, dat indien een bouwvakker bij langlopende projecten of tijdelijke dienstverbanden naar een vaste bouwplaats reist, deze reizen als woon-werkverkeer worden aangemerkt en dus in de laatste aangifte van het jaar gecorrigeerd moeten worden voor de btw.

LET OP Gevolg is wel dat je per auto moet bijhouden hoeveel btw betrekking heeft op deze auto.

De berekening van de correctie is dan als volgt.
Aanschafprijs van de auto € 30.000 (ex btw en ex bpm), afschrijving in 5 jaar, dus € 6.000 per jaar. Brandstofkosten € 4.000 ( ex btw) en onderhoud € 500 (ex btw). Op de overige autokosten bpm, verzekering en motorrijtuigenbelasting zit geen btw. Privé-kilometers 15.000 en zakelijk 45.000, totaal 60.000 km. BTW correctie wordt dan 21% over 15.000/60.000 * (6.000 + 4.000 + 500) = € 551.

Als de auto na 5 jaar geheel is afgeschreven behoeft er bij de bepaling van de btw-correctie geen rekening meer te worden gehouden met de afschrijvingen.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat de werknemer een eigen bijdrage betaalt, dan moet de ondernemer in beginsel btw uit deze eigen bijdrage berekenen en afdragen aan de fiscus. Dus door het betalen van een eigen bedrage te vragen van de werknemer voorkomt de ondernemer niet dat hij de btw over het privégebruik moet afdragen aan de fiscus.

Auto gekocht zonder btw (margeauto)

Indien bij de aanschaf van de auto geen btw is berekend is goedgekeurd dat gedurende het jaar alle btw op de kosten van de auto in vooraftrek gebracht mag worden bij volledig btw belaste prestaties. In de laatste btw aangifte van het jaar moet u dan vervolgens een btw-correctie toepassen van 1,5% van de catalogusprijs (inclusief bpm en btw).
LET OP Ook hier is de btw correctie nooit hoger dan de afgetrokken btw.

Als u vragen heeft of advies nodig hebt bij het berekenen van de btw-correctie, neem dan gerust contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of mobiel op 0651 18 0652 of met het contactformulier op onze website of per email info@adfinadvies.nl.