BTW aftrek herzien bij OVOB?

Onder de nieuwe KOR (OVOB) worden prestaties die volgens de normale btw-regels belast zijn, vrijgesteld van btw. En op het moment dat u uit de regeling stapt geldt het omgekeerde. Dus u kunt op een aantal momenten te maken krijgen met herziening van de btw, namelijk:

  • bij het aanmelden van uw deelname aan de nieuwe KOR als u alleen nog vrijgestelde prestaties hebt.
  • bij het aanmelden van uw deelname aan de nieuwe KOR als u een combinatie van vrijgestelde en belaste prestaties hebt.
  • bij het afmelden van de nieuwe KOR als u van vrijgestelde prestaties naar belaste prestaties gaat.

De herziening voor aftrek bij investeringsgoederen hoeft u niet te doen als:

  • het totale bedrag van de herziening in dat boekjaar minder is dan € 500;
  • én het gaat om investeringsgoederen die in de jaren voor dat boekjaar in gebruik zijn genomen;
  • én de herziening het gevolg is van het aanmelden of beëindigen van uw deelname aan de nieuwe KOR.

Dit is een speciale aanvulling op de gewone regels voor herziening van btw-aftrek.

De belastingdienst geeft een paar voorbeelden waarbij moet worden herzien:

Voorbeeld (Aanmelden per begin kalenderjaar)

Op 1 januari 2020 hebt u een auto aangeschaft die u direct in gebruik hebt genomen. U trekt de € 4.500 btw over deze aanschaf meteen af in uw btw-aangifte. Per 1 januari 2021 meldt u zich aan voor de nieuwe KOR.

Eind 2021 controleert u of u de btw-aftrek moet herzien. De herzieningsperiode voor investeringsgoederen zijnde roerende goederen, zoals deze auto, is 5 jaar (het jaar van ingebruikname en de 4 jaren daarna). Hierdoor is € 4.500 / 5 = € 900 van de btw die u eerder hebt afgetrokken, toe te wijzen aan 2021.

Door uw deelname aan de nieuwe KOR zijn al uw prestaties vrijgestelde prestaties en hebt u geen recht op aftrek van de btw. Het verschil wijkt daarnaast meer dan 10% af en is hoger dan € 500. U moet daardoor deze € 900 terugbetalen.

Deze herziening herhaalt u ook in de volgende jaren van de herzieningsperiode (2022, 2023, 2024). Tenzij uw situatie verandert. Bijvoorbeeld als u uw deelname aan de nieuwe KOR per 1 januari 2024 beëindigt. Dan hebt u wel recht op de € 900 afgetrokken btw die is toe te wijzen aan 2024. U hoeft voor dat jaar niets te herzien.

Voorbeeld (Tussentijds aanmelden)

Op 1 januari 2020 hebt u een auto aangeschaft die u direct in gebruik hebt genomen. U trekt de € 4.500 btw over deze aanschaf meteen af in uw btw-aangifte.  U meldt zich per 1 juli 2020 aan voor de nieuwe KOR.

Eind 2020 gaat u controleren of u uw btw-aftrek moet herzien. Het gaat hier om het 1e jaar van ingebruikname van de auto. Voor de herziening moet u daarom kijken naar het volledige bedrag dat u eerder in uw aangifte hebt afgetrokken. En niet maar 1/5 van dat bedrag. Omdat u deelneemt aan de nieuwe KOR zijn uw prestaties dat jaar voor 50% belast  en voor 50% vrijgesteld. U hebt daardoor maar recht op 50% aftrek van de btw over de aanschaf van de auto. U moet  € 4.500 / 2 = € 2.250 terugbetalen.

Eind 2021 controleert u opnieuw of u uw btw-aftrek moet herzien. De herzieningsperiode voor investeringsgoederen, zoals deze auto, is 5 jaar (het jaar van ingebruikname en de 4 jaar daarna ). Hierdoor is € 2.250 / 5 = € 450 van de btw die u eerder hebt afgetrokken toe te wijzen aan 2021. Door uw deelname aan de nieuwe KOR zijn in 2021 al uw prestaties  vrijgestelde prestaties en hebt u geen recht op aftrek van de btw. Het verschil wijkt meer dan 10% af, maar blijft onder de € 500. Daardoor hoeft u de btw niet te herzien. U hoeft de € 450 niet terug te betalen.

Ook de volgende jaren (2022, 2023, 2024) hoeft u uw btw niet te herzien. Tenzij uw situatie verandert.