BTW aftrek bij gemengde prestaties

Als uw onderneming zowel belaste als vrijgestelde prestaties verricht, dan mag u niet alle btw in vooraftrek brengen.

De verhouding tussen belaste en vrijgestelde omzet is in principe bepalend voor de mate van in vooraftrek te brengen btw.

Ook kan de vooraftrek berekend worden op basis van het werkelijk gebruik van de goederen en diensten voor de belaste prestaties. U moet dit werkelijk gebruik wel kunnen bewijzen.
De Belastingdienst kan ook bepalen dat u dit op basis van de werkelijke prestaties moet doen, ook als dat onvoordelig voor u uitkomt.

Met uitspraak ECLI:NL:RBZWB:2018:4404 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaald, dat voor het hanteren van verschillende verdeelsleutels geen ruimte is nu Nederland geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid opgenomen in artikel 173, tweede lid, aanhef en onderdeel c, van de Btw-richtlijn om aftrek toe te passen op basis van het gebruik van een deel van de gemengd gebruikte goederen en diensten.

Overigens moeten investeringsgoederen wel apart in aanmerking worden genomen.