Brug WW 2015

Hebt u arbeidstekorten en neemt u een werkzoekende aan die in een andere sector overtollig is? Dan kan de omscholing van uw nieuwe werknemer betaald worden uit de Werkloosheidswet (WW). U betaalt het salaris voor de uren dat de werknemer werkt. De uren dat de werknemer wordt omgeschoold worden betaald uit de  WW.

Deze Brug-WW moet werkzoekenden uit bepaalde sectoren met een sectorplan makkelijker en sneller aan het werk helpen in sectoren waar een tekort is. De maatregel geldt voor werknemers die met ontslag worden bedreigd of mensen met een WW-uitkering.

Voor voorbeelden van sectorplannen zie Sectorplannen en ww.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.