Brief aan ZZP-ers over verdwijnen VAR

ZZP-ers hebben van de belastingdienst een brief gekregen over de verdwijning van de VAR.
In deze brief geeft de staatssecretaris een antwoord op de belangrijkste vragen inzake het verdwijnen van de VAR en de toepassing van de WDBA.

Zie hiervoor Brief-verdwijnen-VAR-ZZP.

Zie ook Modelovereenkomsten in de bouw.

LET OP De vereisten voor de dienstbetrekking zijn onder de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (WDBA) niet veranderd ten opzichte van de VAR-situatie.
Als er sprake is van de verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid, loon en gezag dan is er sprake van een dienstbetrekking.
Wanneer één van de elementen ontbreekt kan er geen sprake zijn van een dienstbetrekking.
Er is dan sprake van Resultaat uit Overige Werkzaamheden (ROW) of van Winst uit Onderneming.
In de door de Belastingdienst vooraf goedgekeurde modelovereenkomsten ontbreekt telkens één of meer van de elementen van de dienstbetrekking.
Deze modellen kunnen onder de Wet DBA gebruikt worden om een contract af te sluiten. Wanneer er conform het contract gewerkt wordt is de opdrachtgever geen loonheffingen verschuldigd. Gebruik van een (model)overeenkomst is niet verplicht, maar wel aan te bevelen. De feitelijke omstandigheden zijn bepalend.