Bouwterrein m.i.v. 2017

Met ingang van 1 januari 2017 is er eerder sprake van een bouwterrein.
Er is dan sprake van een bouwterrein bij “onbebouwde grond die kennelijk is bestemd om te worden bebouwd met één of meer gebouwen”.

Kennelijk geeft aan dat er objectieve gegevens nodig zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn de aanvraag van een omgevingsvergunning of een factuur van een architect voor het maken van een bouwtekening.
LET OP Dit betekent dat een onbebouwd terrein dat zich op dit moment nog niet kwalificeert als bouwterrein, maar waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd, met ingang van 2017  wel als bouwterrein wordt aangemerkt.

Nog leveren in 2016

TIP Als de afnemer de omzetbelasting niet in aftrek kan brengen is het voordelig om nog in 2016 te leveren, ervan uitgaande dat het terrein ook in 2016 nog niet als bouwterrein is aangemerkt. Want dan mag nog geleverd worden met overdrachtsbelasting en niet met omzetbelasting.

Andersom kan het voordeliger zijn om de levering van een bouwterrein pas is 2017 te doen als de afnemer in 2017 wel de btw kan aftrekken.