Bouwnijverheid

Voor bouwnijverheid en fiscus zie Bouwnijverheid en fiscus.

Recent nieuws

23 december 2014 Btw-tarief in bouw-offerte duidelijk opnemen.

Januari 2014 Drempelwaarden Europese aanbesteding omhoog, zie bericht Verhoogde drempelwaarden.

November 2013 Vanaf 1 november 2013 gelden vijf tijdelijke regelingen voor loonkostensubsidie. Zij maken deel uit van het sectorplan Bouw en Infra. Fundeon voert de subsidiemaatregelen uit, zie Loonkostensubsidies in de bouw.

Nieuwe aanbestedingswet per 1 april 2013

Voor de nieuwe aanbestedingswet zie het bijbehorende nieuwsbericht: Aanbestedingswet 1 april 2013. Het is de bedoeling dat kleinere ondernemingen meer kansen krijgen om overheidsopdrachten te verwerven.

Voor de vakantieperiode

Een vakantiewerker in de bouw valt niet onder de CAO Bouwnijverheid. Dat neemt niet weg dat de werkgever en de vakantiewerker zich dienen te houden aan de relevante wettelijke bepalingen inzake arbeidsrelaties.