Borgstelling moet zakelijk zijn

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die in privé borg staat voor bijvoorbeeld een lening bij de bank, moet borgstellingsprovisie in rekening brengen.
De DGA loopt immers risico dat de onderneming de schuld niet meer kan voldoen.

De borgstellingsprovisie moet zakelijk zijn en verantwoord worden in box 1 als resultaat uit terbeschikkingstelling. Doet u dat niet, dan kan de fiscus u alsnog daartoe verplichten en een boete opleggen. Breng daarom alsnog een borgstellingsvergoeding in rekening aan uw bv en betaal die ook daadwerkelijk.

De zakelijkheid en betaling van de borgstellingsprovisie  verhoogd de kans om het verlies uit borgtocht in mindering te brengen op uw belastbaar inkomen.

Als u vragen heeft of advies nodig hebt bij het opstellen van een borgstellingsovereenkomst, dan helpen wij u graag. U kunt met ons contact opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of mobiel op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.