Borgstelling MKB kredieten

Als u voor uw bedrijf een lening wilt afsluiten, maar u kunt uw bank te weinig zekerheid bieden, dan kunt u van de overheid een borgstelling ontvangen.
LET OP
De aanvraag gebeurt via de bank waar u de lening aanvraagt.

De Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) is bedoeld voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (FTE), met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen. De meeste MKB-ers kunnen daar gebruik van maken inclusief veel vrije beroepers.

De lening mag maximaal € 266.677 (was € 200.000) bedragen en de overheid staat borg voor 67,5% (dat was 45%).

Voorwaarden BMKB

Uw MKB-bedrijf is gevestigd in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba. De bedrijfsactiviteiten vinden overwegend in die landen plaats.
U wordt beschouwd als een gevestigde onderneming als u uw bedrijf langer dan drie jaar voert. De vorm waarin u dit doet (natuurlijk persoon of rechtspersoon) doet niet ter zake. De overheid staat borg voor maximaal 1 miljoen euro. Tijdelijk tot 31 december 2015 is dit maximum verhoogd naar € 1,5 mln. De BMKB kent ook nog een aantal extra mogelijkheden.

Verschillende looptijden borgstelling

De looptijd van de borgstelling is maximaal 6 jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Als de lening bedoeld is om te investeren in een gebouw of schip, geldt een periode van 12 jaar. Als de lening dient om een woon-werk-pand te financieren, dient minstens 50% van de ruimte bestemd te zijn voor zakelijk gebruik.

Regels Borgstellingskrediet

De regels die bij een borgstellingskrediet gelden (zoals de omvang, looptijd, aflossing en opschorting) zijn afhankelijk van het type onderneming (starter of gevestigde ondernemer) en het doel van de lening. Uiterlijk 6 maanden na de ondertekening van het krediet begint u met de aflossingen. Afhankelijk van het type borgstelling en onderneming is het mogelijk om de lening voor een bepaalde duur op te schorten.

Wanneer niet?

U komt niet in aanmerking voor de BMKB als:

  • u een vrij beroep uitoefent in de medische sector dat valt onder de Wet Tarieven Gezondheidszorg
  • uw toetreding tot de markt in belangrijke mate door de overheid wordt bepaald (denk aan advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en dierenartsen)
  • u een onderneming heeft waarvan de laatste of de te verwachten jaaromzet voor meer dan 50% is verkregen uit de beoefening van: de land- en tuinbouw, de vee- of visteelt, de visserij of de teelt van vee- en visvoer of het bank-, verzekering- of beleggingsbedrijf of het financieren van één of meer andere ondernemingen
  • het geld bestemd is voor de verwerving, vervreemding, de ontwikkeling, het beheer of de exploitatie van onroerend goed.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig, dan helpen wij u graag. U kunt met ons contact opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of mobiel op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.