Borgstelling DGA en echtgenoot

Toestemming echtgenoot

Het is bij een financiering van een bank of kredietverstrekker wettelijk geregeld (artikel 1.88 BW) dat uw handtekening én de handtekening van uw huwelijkspartner voor akkoord nodig zijn. Dit geldt zowel bij algehele gemeenschap van goederen, als bij huwelijkse voorwaarden.
Tekent uw echtgenoot niet mee, dan kan de rechtshandeling gedurende drie jaar (achteraf) door de echtgenoot worden vernietigd, waardoor de rechtshandeling moet worden teruggedraaid.

Hypotheek op woonhuis. Als er een hypotheekrecht wordt gevestigd op het woonhuis van de DGA waar de andere echtgenoot geen toestemming voor heeft gegeven, kan het hypotheekrecht achteraf worden vernietigd.

Borgstelling

De ene echtgenoot heeft de toestemming nodig van de andere echtgenoot voor overeenkomsten die ertoe strekken dat ‘hij/zij zich als borg of hoofdelijk schuldenaar voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van de derde verbindt’.
Daarvan is ook sprake als een DGA zich privé borg stelt voor de terugbetaling van schulden door de BV.

Wat is normale bedrijfsuitoefening?

De wet zegt dat voor de privé-borgstelling door de DGA de toestemming van de echtgenoot niet is vereist, als die borgstelling geschiedt ‘ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van de BV’.

Een BV kan een grote opdracht uitvoeren. Hiervoor moet echter vlot een bestelorder worden gegeven voor allerlei materiaal. De materiaalleverancier wil extra zekerheid en eist dus privé-borgstelling van de DGA voor de voldoening van zijn facturen.

Juridisch is voor die borgstelling geen toestemming noodzakelijk van de echtgenoot van de DGA. Want, deze borgstelling is voor de normale uitoefening van de onderneming van de BV, namelijk het uitvoeren van opdrachten.

In de praktijk zijn rechtszaken gevoerd over wat onder ‘normale bedrijfsuitoefening’ valt. Volgens de Rechtbank Haarlem, 23.12.2008 (RBHAA:2008:BG8092), moet dit in enge zin worden uitgelegd. Voor alles wat daarbuiten valt, is juridische voorwaarde dat de andere echtgenoot toestemming heeft gegeven.

LET OP Borgstelling door de DGA voor de financiering van een overname behoort niet tot de normale bedrijfsuitoefening.