BOF ook bij onroerend goed BV

De BOF werkt alleen als een onderneming wordt overgedragen. Als de overdracht alleen maar banktegoeden en effecten, onroerende zaken of dergelijke betreft, dan wordt er geen onderneming overgedragen, zie Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) en schenk- en erfbelasting.

Maar uit een casus voor Het Gerechtshof Den Haag d.d. 31.01.2014 blijkt het tegendeel.
Een onderneemster overleed en liet haar man en kinderen meerdere BV’s na met verhuurde bedrijfspanden. Het Hof vond dat er wel degelijk sprake was van ondernemingsactiviteiten. De echtgenote en een van de kinderen had (bijna) een dagtaak aan de verhuur van de onroerende zaken. Beide streefden naar een hoger rendement dan bij gewoon beleggen en zij slaagden daarin. Ook de kasstroom was beter dan bij normaal actief vermogensbeheer.

De BOF was dus in dit specifieke geval wel van toepassing.

Zie ECLI:NL:GHDHA:2013:5083

Zie ECLI:NL:RBDHA:2014:16718

De Hoge Raad heeft dit onlangs bevestigd in HR:2016:633.