Boetebeleid belastingdienst

Verzuimboete of vergrijpboete

  1. Een verzuimboete als de aangifte niet of niet tijdig is ingediend (aangifteverzuim) of niet op tijd betaald is (betalingsverzuim).
  2. Een vergrijpboete als opzettelijk een verkeerde of onvolledige aangifte is ingediend of als de aangifte door grove schuld verkeerd of onvolledig is ingediend. Dit moet aan u te wijten zijn.

Maximale verzuimboete € 4.920

  1. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de verzuimboete de eerste keer € 226. Bij een 2e achtereenvolgend verzuim 20% van € 4.920 = € 984.
  2. Voor de vennootschapsbelasting bedraagt de verzuimboete 50% van het maximum, dus € 2.460. Bij stelselmatig verzuim kan dit € 4.920 worden.

Voor de omzetbelasting bedraagt de maximale verzuimboete voor een aangifteverzuim € 123. De inspecteur kan bij een aangifteverzuim een boete van € 61 opleggen. De maximumboete kan slechts in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij stelselmatig te laat indienen van de aangifte.
TIP U heeft zeven dagen speling bij een aangifteverzuim.

Voor de loonheffing bedraagt de verzuimboete maximaal € 1.230. De inspecteur kan een boete opleggen van 5% van het maximum. Ook hier heeft u zeven dagen speling.

Herinnering Eerst krijgt u een herinnering en pas daarna is er een beboetbaar feit. De inspecteur moet bewijzen dat u de herinnering hebt ontvangen.