Blijverslening

Steeds meer ouderen willen zolang mogelijk in hun eigen woning blijven wonen. Zij willen de woning geschikter maken, door bijvoorbeeld drempels te verwijderen, een inloopdouche aan te brengen, of een slaapkamer op de begane grond te bouwen.
Het financieren van verbouwingen wordt erg moeilijk als je ouder wordt. Ook gemeenten en provincies vinden het belangrijk en daarom  biedt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten een financieel instrument om eigenaren-bewoners te faciliteren bij het levensloopbestendig maken van hun woning. De Blijverslening is door SVn ontwikkeld op verzoek van het landelijk ’Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen’ en gemeenten en provincies.

Duurzaam

Als gemeenten ervoor kiezen een fonds te openen, kunnen er vanuit dit fonds leningen worden verstrekt aan de inwoners. Ouderen beschikken vaak wel over vermogen, maar veelal zit dat vast in hun huis. De Blijverslening kan dan een mooie financieringsoplossing zijn. Het gemeentelijke fonds voor Blijversleningen is bovendien duurzaam. Rente en aflossing op de Blijverslening kunnen steeds weer opnieuw worden ingezet voor nieuwe leningaanvragen’.

Maatwerk per gemeente

De Blijverslening heeft een duidelijk kader waarbinnen gemeenten ‘op maat’ zelf de voorwaarden bepalen. Zo kunnen gemeenten de lening bijvoorbeeld beschikbaar stellen voor specifieke maatregelen, een bepaalde wijk of doelgroep. In de Tweede Kamer is al een motie aangenomen om te onderzoeken hoe de rijksoverheid zou kunnen bijdragen. De gemeenteraad moet besluiten hiervoor een fonds bij SVn te openen.’

Consumptieve en hypothecaire variant

SVn stelt de Blijverslening zowel in een consumptieve als hypothecaire variant aan gemeenten en provincies beschikbaar. Beide varianten hebben hun eigen voorwaarden.

Zo moet bijvoorbeeld voor een consumptieve lening één van de aanvragers jonger zijn dan 76 jaar. Bij een hypothecaire lening geldt geen leeftijdsgrens, tenzij de gemeente zelf een leeftijdsgrens instelt. Ook de hoogte van het leenbedrag verschilt. Bij een consumptieve lening geldt een maximum bedrag van € 10.000,-, bij een hypothecaire lening is dat maximum € 50.000,- (de gemeente kan kiezen voor een lager maximum bedrag). Het minimale leenbedrag van € 2.500,- geldt voor beide varianten.

Lening aanvragen

Als de lening beschikbaar is, dan kan de consument bij de gemeente terecht voor een aanvraagformulier. De consument moet voldoen aan de voorwaarden die de gemeente vastlegt in een regeling. Tenslotte dient de aanvrager kredietwaardig te zijn. Dit wordt door SVn getoetst.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.