Blauwe enveloppe belastingdienst verdwijnt.

Vanaf 2016 zal de aanslag inkomstenbelasting eerder vastgesteld worden. In de meeste gevallen zal dit ook de definitieve aanslag zijn. De blauwe envelop en voorlopige aanslag (VA) zullen vrijwel geheel verdwijnen. Deze week heeft staatssecretaris Weekers het desbetreffende wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Voorlopige aanslag verdwijnt

In het wetsvoorstel wordt geregeld dat de voorlopige aanslag na de aangifte in de regel verdwijnt en door één aanslag vervangen wordt. Belastingplichtigen kunnen voortaan tot 18 maanden na de aangifte via hun eigen belastingdomein de aanslag aanvullen ofwel herzien. Aanvullingen of wijzigingen worden dan niet meer als bezwaar behandeld. Ook is toegevoegd dat de opschorting van de uiterste termijn voor het vaststellen van de definitieve aanslag maximaal zes maanden kan duren.

Communicatie digitaal

De aanpassingen in de wet ondersteunen het streven om alle belastingbetalers een eigen berichtenbox te geven waarmee met de Belastingdienst gecommuniceerd kan worden. “Hiermee zullen miljoenen blauwe enveloppen verdwijnen en wordt het verkeer tussen de burger en de Belastingdienst digitaal en informeler,” aldus Weekers.

Navorderingstermijn

De navorderingstermijn voor mensen die te goeder trouw een fout maken, gaat van vijf jaar naar 3 jaar. Nieuw hierbij is echter dat de fiscus niet meer een ‘nieuw feit’ hoeft aan te voeren. Navordering is ook mogelijk als de belastingplichtige wist of behoorde te weten dat een aanslag onjuist was. Mensen die te kwader trouw zijn, zullen langer achtervolgd worden. Hierbij zal de navorderingstermijn van vijf naar twaalf jaar gaan.