Bijzonder Beheer

Banken hanteren de volgende criteria om ondernemingen over te dragen aan Bijzonder Beheer:

  1. twee of meer verliesjaren;
  2. laag of negatief eigen vermogen;
  3. de bank moet een voorziening op het krediet nemen (het bedrag dat bij een kredietopzegging waarschijnlijk niet wordt terugbetaald);
  4. beslaglegging door derden op essentiële activa;
  5. kredietopzegging is noodzakelijk (bij reële verwachting dat rente- en aflossingsverplichtingen structureel niet kunnen worden nagekomen, en bij het structureel niet-nakomen van andere kredietverplichtingen (aanleveren pandlijsten, jaarcijfers, etc.);
  6. surseance van betaling of faillissement.

De criteria 1 – 3 vormen aanleiding voor extra begeleiding door de afdeling Bijzonder Beheer.
Criteria 4 – 6 leiden vaak tot het einde van de relatie met de bank.

LET OP Banken communiceren vaak niet goed met hun klanten over de overdracht aan Bijzonder Beheer en de reden daarvan. Maar ook ontoereikend over de werkwijze en de te verwachten stappen, bijvoorbeeld waarom hertaxatie nodig is of een hoger rentetarief.
Bank én klant zijn samen verantwoordelijk voor de uitkomst van het traject.