Bijtellingspercentages voor privégebruik auto 2011-2026 (update 3 januari 2020)

Na de 1e periode van 60 maanden waarin recht bestaat op een verlaagde bijtelling, moet u vanaf 1-1-2017 jaarlijks bekijken wat de geldende regels op dat moment zijn. Als u volgens de dan geldende wetgeving recht hebt op een verlaging, geldt die alleen voor dat betreffende kalenderjaar en niet meer voor 60 maanden. In onderstaand overzicht vindt u de bijtellingspercentages, zoals die gelden van 2011 tot en met 2026.

Het overzicht is ingedeeld op basis van de CO2-uitstootgrenzen.

Onderverdeling van auto’s naar CO2-uitstoot in 3 categorieën:

1. uitstoot 0 gram 2. uitstoot hoger dan 0 maar niet meer dan 50 gram 3. uitstoot hoger dan 50 gram

Let op!

Voor alle auto’s met een datum 1e tenaamstelling vóór 1 januari 2017 geldt het algemene bijtellingspercentage van 25%. Dit percentage blijft gelden voor de resterende duur van het gebruik van deze auto’s.

Alleen voor auto’s met een datum 1e toelating op de weg (DET) 1 januari 2017 en later geldt een algemeen bijtellingspercentage van 22%.

1. Uitstoot 0 gram

Bij deze categorie is een bestuurders- en/of eigenaarswissel niet van belang. Wel de datum 1e tenaamstelling.

Datum 1e tenaamstelling vóór 1-1-2012

Het algemene bijtellingspercentage is 25%.

De verlaging is 25% tot 1-1-2017. Per saldo 0% bijtelling tot 1-1-2017.

In 2017 en 2018 is de verlaging 18%. Per saldo 7% bijtelling.

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2012 tot 1-1-2014

Het algemene bijtellingspercentage is 25%. De verlaging is 25% voor 1 x 60 maanden, vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister. Per saldo 0% bijtelling.

Na afloop van de 60-maandenperiode is de verlaging 18% voor de resterende maanden van 2017 en 2018. Per saldo 7% bijtelling. Daarna bepaalt u volgens de dan geldende regels of een verlaging op het algemene bijtellingspercentage van 25% van toepassing is.

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2014 tot 1-1-2017

Het algemene bijtellingspercentage is 25%. De verlaging is 21% voor 1 x 60 maanden, vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister. Per saldo 4% bijtelling. Als de 60-maandenperiode eindigt in 2019 of 2020, is daarna de verlaging voor waterstofauto’s 18% tot 1-1-2021. Per saldo 7% bijtelling. Voor niet-waterstofauto’s geldt tot 1-1-2021 een verlaging van 18% met een maximum van € 9.000. De verlaging geldt voor zover de cataloguswaarde € 50.000 of lager is (18% x € 50.000). Voor het bedrag boven €50.000 geldt het algemene bijtellingspercentage van 25%.

Eindigt de periode van 60 maanden in 2021 of later, dan bestaat geen recht meer op verlaging.

Datum 1e toelating vanaf 1-1-2017 tot 1-1-2019

Het algemene bijtellingspercentage is 22%. De verlaging is 18% voor 1 x 60 maanden, vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst toegelaten is op de weg. Per saldo 4% bijtelling.

Na afloop van de 60-maandenperiode bestaat geen recht meer op verlaging.

Datum 1e toelating in 2019

Het algemene bijtellingspercentage voor deze auto is 22%.

De verlaging voor waterstofauto’s is 18% voor 1 x 60 maanden, vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Per saldo 4% bijtelling. Voor niet-waterstofauto’s is de verlaging 18% met een maximum van € 9.000. De verlaging geldt voor zover de cataloguswaarde € 50.000 of lager is (18% x €50.000). Voor het bedrag boven € 50.000 geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%.

Na afloop van de 60-maandenperiode bestaat geen recht meer op verlaging.

Datum 1e toelating in 2020

Het algemene bijtellingspercentage voor deze auto’s is 22%.

De verlaging is 14% voor 1 x 60 maanden, vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Per saldo 8% bijtelling. Voor niet-waterstofauto’s is de verlaging 14% met een maximum van € 6.300. De verlaging geldt voor zover de cataloguswaarde € 45.000 of lager is (14% x € 45.000). Voor het bedrag boven € 45.000 geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%.

Na afloop van de 60-maandenperiode bestaat geen recht meer op verlaging.

Datum 1e toelating in 2021

Het algemene bijtellingspercentage voor deze auto’s is 22%.

De verlaging is 10% voor 1 x 60 maanden, vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Per saldo 12% bijtelling. Voor niet-waterstofauto’s is de verlaging 10% met een maximum van € 4.000. De verlaging geldt voor zover de cataloguswaarde € 40.000 of lager is (10% x € 40.000). Voor het bedrag boven € 40.000 geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%.

Na afloop van de 60-maandenperiode bestaat geen recht meer op verlaging.

Datum 1e toelating vanaf 1-1-2022 tot en met 31-12-2024

Het algemene bijtellingspercentage voor deze auto’s is 22%.

De verlaging is 6% voor 1 x 60 maanden, vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Per saldo 16% bijtelling. Voor niet-waterstofauto’s is de verlaging 6% met een maximum van € 2.400. De verlaging geldt voor zover de cataloguswaarde € 40.000 of lager is (6% x € 40.000). Voor het bedrag boven € 40.000 geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%.

Na afloop van de 60-maandenperiode bestaat geen recht meer op verlaging.

Datum 1e toelating in 2025

Het algemene bijtellingspercentage voor deze auto’s is 22%.

De verlaging is 5% voor 1 x 60 maanden, vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst is toegelaten op de weg. Per saldo 17% bijtelling. Voor niet-waterstofauto’s is de verlaging 5% met een maximum van € 2.000. De verlaging geldt voor zover de cataloguswaarde € 40.000 of lager is (5% x € 40.000). Voor het bedrag boven € 40.000 geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%.

Na afloop van de 60-maandenperiode bestaat geen recht meer op verlaging.

Datum 1e toelating vanaf 1-1-2026

Het algemene bijtellingspercentage voor deze auto’s is 22%. Er bestaat geen recht meer op verlaging van de bijtelling.

2. Uitstoot hoger dan 0 en max 50 gram

Bij deze categorie is een bestuurders- en/of eigenaarswissel niet van belang. Wel de datum 1e tenaamstelling.

Datum 1e tenaamstelling vóór 1-1-2012

Het algemene bijtellingspercentage is 25%. De verlaging is 25% tot 1-1-2017. Daarna is geen recht meer op verlaging. Per saldo 25% bijtelling.

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2012 tot 1-1-2014

Het algemene bijtellingspercentage is 25%. De verlaging is 25% voor 1 x 60 maanden, vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister. Na afloop van de 60-maandenperiode bestaat geen recht meer op verlaging. Daarna is de bijtelling 25%.

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2014 tot 1-1-2016

Het algemene bijtellingspercentage is 25%. De verlaging is 18% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister. Na afloop van de 60-maandenperiode bestaat geen recht meer op verlaging. Daarna is de bijtelling 25%.

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-1-2016 tot 1-1-2017

Het algemene bijtellingspercentage is 25%. Verlaging van 10% voor 1 x 60 maanden vanaf de 1e dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister. Na afloop van de 60-maandenperiode geen recht op verlaging. Daarna is de bijtelling 25%.

Datum 1e toelating vanaf 1-1-2017

Vanaf 1-1-2017 bestaat geen recht op verlaging. De bijtelling is 22%.

3. Uitstoot hoger dan 50 gram

De korting op de bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot en tot 2015 op welke brandstof de auto rijdt. Vanaf 2015 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen diesel of geen diesel auto’s.

Datum 1e tenaamstelling vóór 1-7-2012

Als sprake is van een verlaagde bijtelling van 14% of 20% (op basis van de uitstootgrenzen geldend op 30-6-2012) geldt een overgangsregeling.

In 3 situaties geldt deze verlaagde bijtelling uiterlijk tot en met 31-12-2018:

  • datum 1e tenaamstelling vóór 1-7-2012, geen eigenaarswissel en geen bestuurderswissel
  • datum 1e tenaamstelling en op naam eigenaar vóór 1-7-2012, bestuurderswissel op of na 1-7-2012
  • datum 1e tenaamstelling vóór 1-7-2012, op naam eigenaar op of na 1-7-2012, geen bestuurderswissel vanaf 30-6-2012

Let op!

In één situatie geldt de verlaagde bijtelling (volgens uitstootgrenzen 30-6-2012) uiterlijk tot en met 30-6-2017. Dit is het geval als de datum 1e tenaamstelling ligt vóór 1-7-2012 en er zowel een eigenaarswissel als een bestuurderswissel was op of na 1 juli 2012.

Datum 1e tenaamstelling vanaf 1-7-2012 en vóór 1-1-2017

Het algemene bijtellingspercentage is 25%. Afhankelijk van de uitstootgrenzen in het jaar van 1e tenaamstelling geldt een verlaging gedurende een periode van 1 x 60 maanden.

Let op!

Voor een auto met 1e tenaamstelling in 2012 na 1-7-2012 gelden de gewijzigde uitstootgrenzen van 1 juli 2012.

Datum 1e toelating in 2017

Het algemene bijtellingspercentage is 22%. Er is geen recht op verlaging.

Bekijk hier het pdf-bestand: Tabel bijtellingspercentages auto 2011-2026

Bron: fiscaal forum