Bijtelling meerdere auto’s vanaf 2022 aangepast

Op 18 maart 2021 meldde de Belastingdienst dat de bijtelling vanaf 2021 op een andere manier moet worden berekend bij meer dan één auto van de zaak. Na diverse praktijkvragen heeft de Belastingdienst besloten om deze wijziging uit te stellen tot 2022.

Als een werkgever meerdere auto’s tegelijkertijd ter beschikking stelt aan een werknemer of DGA-werknemer, geldt de bijtelling voor de auto(‘s) waarmee de werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt.
Daarbij mag rekening worden gehouden met het aantal rijbewijzen binnen het gezin.
Als de werknemer alleenstaand is of als er binnen het gezin maar één persoon met een rijbewijs is, dan geldt de bijtelling maar voor één auto. Zijn er twee rijbewijzen binnen het gezin, dan geldt de bijtelling voor twee auto’s. Zijn er meer rijbewijzen binnen het gezin, dan telt u als werkgever net zo veel auto’s bij als er rijbewijzen zijn.

Als niet voor alle auto’s de bijtelling voor privégebruik vereist is, moet u uitgaan van de auto(‘s) met de hoogste cataloguswaarde.
Per 1 januari 2022 gaat de bijtelling veranderen.
Heeft uw werknemer of u als DGA meerdere auto’s van de zaak, maar hoeft niet voor alle auto’s een bijtelling in aanmerking te worden genomen, dan moet u vanaf 2022 uitgaan van de auto(‘s) met de hoogste bijtelling.