Bijtelling bij 2 auto’s in een jaar

Stel u hebt gedurende het jaar achtereenvolgens twee auto’s van de zaak gereden (dat kan ook een leaseauto zijn bij schade of tijdens vakantie). Dan is het van belang dat u aantoont dat met de ter beschikking gestelde auto’s samen op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé is gereden.

Als u met één van deze auto’s minder dan 500 kilometer in het jaar privé gereden heeft, wil dit niet zeggen dat voor deze auto de bijtelling niet geldt. De fiscus kijkt namelijk naar het aantal privékilometers dat met beide auto’s in het jaar is afgelegd. U moet dus voor beide auto’s een sluitende kilometeradministratie bijhouden. Alleen als dit aantal samen minder is dan 500 kilometer, ontloopt u de bijtelling.

LET OP Heeft u in een jaar meerdere auto’s ter beschikking zonder dat de ene de andere vervangt, dan geldt gewoon voor iedere auto apart de bijtelling.

Lees meer in Auto van de zaak.