Bijstandsuitkering aanvragen

De WWB, de Wet werk en bijstand, regelt het recht op een bijstandsuitkering. U vraagt een bijstandsuitkering aan bij UWV. Dit doet u via werk.nl. Daar staat ook informatie over werk zoeken. De sociale dienst in uw gemeente beoordeelt of u bijstand kunt krijgen en betaalt de uitkering aan u.

Heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt, maar bent u wel 60 jaar of ouder? Dan kunt u na uw WW-uitkering mogelijk een IOW-uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen) krijgen.