Bijleenregeling eigen woning

De bijleenregeling eigen woning is van toepassing in de situatie waarin een eigen woning wordt verkocht met een hogere waarde dan de eigen woningschuld; de zogenaamde overwaarde.
Dit betekent dat geld overblijft na de aflossing van de eigenwoningschuld. Dat wordt de “eigenwoningreserve” genoemd.

Als de belastingplichtige binnen een periode van 3 jaar opnieuw een eigen woning verwerft, kan hij niet de volledige eigenwoningrente aftrekken.
De rente die u maximaal kunt aftrekken is de rente over de aankoopprijs van de nieuwe eigen woning minus de eigenwoningreserve.

Fiscale partners

Verkoopt u met uw fiscale partner de gezamenlijke eigen woning en koopt u samen een andere woning?
Dan moet u rekening houden met elkaars eigenwoningreserve van de verkochte woning.