Bezwaar tegen aanslag IB kan digitaal

Voortaan kunnen belastingplichtigen digitaal bezwaar maken tegen een aanslag inkomstenbelasting.
Dit kan via de online bezwaarvoorziening (OBV), waarbij het tevens mogelijk is om bijlagen meteen online mee te sturen.

Belastingplichtigen die digitaal bezwaar hebben gemaakt tegen een aanslag, kunnen via de OBV ook de status van hun bezwaar volgen.
Zo is precies te zien of het bezwaar is ontvangen en in welke behandelingsfase het zich bevindt.

De digitalisering van het bezwaarproces moet de communicatie tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst verbeteren.
Ook kan het bezwaarproces hierdoor efficiënter worden ingericht.