BezaVa en eigen risicodrager

Door de invoering van de BeZaVa (Modernisering ziektewet 2014) bent u in geval van eigenrisicodragerschap voor de WGA-vast, automatisch eigenrisicodrager voor de WGA-Flex.

Dekking WGA-eigenrisicodragerverzekering

De WGA-eigenrisicodragerverzekering via een verzekeraar neemt de werkgever alle financiele risico’s en zorgen rondom de wettelijke verplichting van re-integratie uit handen. De verzekering dekt de verplichtingen van de werkgever. En dat is meer dan de uitkering  die hij aan zijn arbeidsongeschikte werknemer moet doorbetalen.

De WGA eigenrisicodragerverzekering bestaat uit:

– een dekking van de WGA-uitkering gedurende de eigenrisicodrager-periode van maximaal 10 jaar;
– een dekking van te betalen werkgeverslasten;
– ondersteuning bij inzet en vergoeding van  re-integratieactiviteiten tijdens de eigenrisicodrager-periode en na de periode van loondoorbetaling (104 weken).

Re-integratie

Een eigenrisicodrager wordt ook verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer met een WGA-uitkering. Via de WGA-eigenrisicodrager-verzekering regelt en betaalt de verzekeraar dit voor de  eigenrisicodrager. De verzekeraar heeft hierin een  actieve opstelling.

Bestuursrechtelijke consequenties

Een eigenrisicodrager kan te maken krijgen met een werknemer die niet wil meewerken aan re-integratie of die de werkgever juist aanspreekt op geen of  onvoldoende re-integratieactiviteiten.
Als dit leidt tot een bezwaarprocedure door de werknemer of het opleggen van maatregelen door de werkgever, dan is de eigenrisicodrager volgens de wet een zelfstandig bestuursorgaan in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Er gelden op dat moment voor hem bepaalde bestuursrechtelijke eisen.
Een verzekeraar zal proberen zoveel mogelijk bestuursrechtelijke consequenties voor de eigenrisicodrager te voorkomen. Als toch een procedure wordt gestart zal de verzekeraar de eigenrisicodrager hierin ondersteunen.

ln- en uitlooprisico

Reeds ingegane WGA-uitkeringen neemt de verzekeraar niet over van het UWV. Ditzelfde geldt voor reeds langdurige zieke werknemers. Een WGA-eigenrisicodragerverzekering dekt wel dit zogenaamde uitlooprisico. De verzekeraar neemt dus elke uitkering voor zijn rekening aan elke (voormalige) werknemer die ziek is geworden in de verzekerde periode, ook al keert de werkgever op een later tijdstip terug naar het UWV.