Bewoonde onroerende zaak niet automatisch woning

Indien een onroerende zaak wordt bewoond, is dat voor de overdrachtsbelasting niet automatisch een woning. Dus is ook niet automatisch het 2% tarief van de overdrachtsbelasting van toepassing.

LET OP De leveringsakte bepaalt of een onroerende zaak een woning is.

Dit sprak de Rechtbank Den Haag op 28 juli 2015 uit, zie ECLI:NL:RBDHA:2015:9626.

De situatie was dat de koper diverse bedrijfsruimten en garages had gekocht die voorheen bewoond waren. En dus betaalde hij slechts 2% overdrachtsbelasting.
Volgens de memorie van toelichting bij de wet, wordt op grond van de leveringsakte bepaald of er al dan niet sprake is van een woning.

Uit de leveringsakten bleek dat de onroerende zaken geen woningen waren en dat zij in de toekomst (pas) tot woningen zouden worden verbouwd. Dus was het 6% tarief van toepassing,