Bewijsstukken bewaren voor de belastingdienst

Voor de bewaarplicht voor de belastingdienst zie Bewaarplicht en archiveren.

LET OP Soms is het verstandig om bepaalde bewijsstukken langer te bewaren.

Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn indien:

  1. U moet aantonen dat de lijfrente uitkeringen onbelast zijn, omdat in het verleden de premies niet zijn afgetrokken.
  2. U als DGA moet aantonen dat uitkeringen uit de bv geen dividenduitkeringen zijn maar terugbetalingen van een lening uit het (verre) verleden.