Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd in 2013

Vanaf 16 maart 2013 worden de betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden wettelijk vastgelegd.

Betalingstermijnen tussen bedrijven onderling

Heeft u niets afgesproken of contractueel vastgelegd, dan moet binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald worden.

U kunt in de overeenkomst een langere termijn van maximaal 60 dagen opnemen.

Langer dan 60 dagen mag alleen indien kan worden aangetoond dat het voor geen van beide partijen (leverancier en afnemer) nadelig is.

Betalingstermijn tussen bedrijven en overheden

Bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden geldt in nagenoeg alle gevallen dat binnen 30 dagen na factuurdatum betaald moet worden.