Betalingstermijnen verder beperkt

Vanaf 1 juli 2017 is het voor grote bedrijven verboden om een betalingstermijn langer dan 60 dagen te hanteren.
Staat in contracten of algemene voorwaarden toch een betalingstermijn van meer dan 60 dagen, dan is deze bepaling niet geldig.
De standaardbetalingstermijn van 30 dagen gaat dan gelden. 

Vanaf 2013 geldt een standaard betalingstermijn van 30 dagen, zie Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd in 2013.
U mocht daarvan afwijken indien dit voor beide partijen aanvaardbaar was. Dat is nu niet meer het geval.

Grote bedrijven zijn bedrijven die een uitgebreide jaarrekening moeten deponeren, zie Omvang rechtspersoon en jaarrekeningregime.