Betalingskorting en omzetbelasting

Een betalingskorting kan op twee manieren op een factuur worden vermeld:

  1. De korting wordt verwerkt in het factuurbedrag. De korting komt dus in mindering op de vergoeding en vervolgens wordt de btw berekend.
  2. De korting wordt niet verwerkt in het factuurbedrag, maar is alleen op de factuur vermeld.

Gevolgen

ad 1. Als de afnemer op tijd betaalt, dan heeft dat geen gevolgen. Als de afnemer niet tijdig betaalt, dan heeft hij geen recht op de korting. De leverancier moet dan een aanvullende factuur sturen voor het bedrag van die ten onrechte verleende korting en moet daarover btw berekenen. Die btw moet dan door de leverancier worden afgedragen, en mag door de afnemer in aftrek worden genomen.

ad 2. Als de afnemer te laat betaalt, dan heeft dit voor de btw geen gevolgen. Als de afnemer tijdig betaalt en dus de korting toepast, dan stond er in feite teveel btw op de factuur. De leverancier draagt dan een te hoog bedrag af en de afnemer vraagt dan een te hoog bedrag terug. Dit heeft verder geen gevolgen.
LET OP Als de afnemer geen recht heeft op btw teruggave, dan kan hij van de leverancier een credit-nota vragen.