Betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Nu heeft iedere ouder het recht om 26 weken ouderschapsverlof op te nemen voor een kind dat jonger is dan 8 jaar. In beginsel is dit onbetaald. Vanaf 2 augustus 2022 gaat de Wet betaald ouderschapsverlof in werking en kunnen medewerkers voor 9 van de 26 weken een uitkering ontvangen van UWV.

De hoogte van de uitkering bij betaald ouderschapsverlof is 70% van het minimumdagloon of tot 70% van het maximumdagloon. De werkgever kan de uitkering aanvullen.

Alleen in het eerste levensjaar 

De uitkering is alleen beschikbaar voor ouderschapsverlof in het eerste jaar na de geboorte van het kind. Of, bij adoptie of pleegzorg, in het jaar na opname van het kind – jonger dan 8 jaar – in het gezin.
Het resterende ouderschapsverlof kan nog steeds worden opgenomen tot het kind 8 jaar oud is, maar blijft onbetaald.

Recht op ouderschapsverlof 

Het recht op betaling van ouderschapsverlof geldt voor een medewerker die:  

  • de wettelijke ouder is; of 
  • het kind heeft erkend; of 
  • samenwoont met het kind, het verzorgt en opvoedt (bijvoorbeeld een stiefouder); of 
  • de pleegzorgouder of adoptieouder is. 

Dit geldt ook voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst die niet voor de Ziektewet verzekerd zijn, zoals dga’s of huishoudelijke hulp.

Overgangsrecht 

Door de onmiddellijke werking van het wetsvoorstel heeft een medewerker die op 2 augustus een kind heeft dat jonger is dan 1 jaar en die nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof heeft benut, alsnog recht heeft op betaald ouderschapsverlof.