Bestaande stamrecht-bv elimineren in 2014?

Per 1 januari 2014 vervalt de zogenaamde stamrechtvrijstelling voor nieuwe gevallen, zie ons bericht Anticiperen op vervallen van stamrechtvrijstelling.
Het tegoed van een stamrechtspaarrekening of de waarde van een stamrechtbeleggingsrecht kan eenmalig in 2014 in één keer versneld worden uitgekeerd. De stamrecht bv kan ook worden geëlimineerd. De uitkering van de aanspraak wordt in alle gevallen voor 80% belast. Bovendien behoeft geen revisierente van 20% te worden betaald.

De vraag is of het aantrekkelijk is om van deze éénmalige mogelijkheid in 2014 gebruik te maken.

  1. Valt uw inkomen in het 52% tarief voor de inkomstenbelasting dan is het wellicht zeker voordelig om te profiteren van deze éénmalige mogelijkheid. Uw verzamelinkomen, dus na aftrek van rente eigen woning en andere aftrekbare kosten is bij het 52% tarief hoger dan € 56.000. Uitgangspunt hierbij is wel de huidige wetgeving en de verwachting dat de belastingschijven weer (deels) met de inflatie gaan meelopen en het inkomen ook gelijke tred houdt.
  2. Wordt uw inkomen in de toekomst lager dan moet per situatie worden bekeken wat fiscaal gezien het meest gunstige alternatief is.

LET OP Vorengenoemde overwegingen “gaan op de schop” indien het huidige schijventarief wordt aangepast en bijvoorbeeld in de toekomst wordt omgezet in een flat-tax.

LET OP Als u besluit om het stamrecht in 2014 te laten vrijvallen en u doet er verder niets mee, dan loopt u het risico dat het netto vrijgevallen bedrag in box 3 terecht komt en dan betaalt u daar 1,2% belasting over.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig, wij helpen u graag. U kunt contact met ons opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.