Beschikking ZW en WGA-premies 2014

Iedere werkgever ontvangt van de Belastingdienst tussen 18 en 24 december 2013 de beschikking 2014 met het percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Deze beschikking bevat de volgende drie premiedelen: WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex.

De nieuwe WGA-flex en ZW-flex premies zijn het gevolg van de komst van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (wet BeZaVa), in de volksmond bekend als de Modernisering Ziektewet. Voor meer informatie zie Modernisering ziektewet 2014.

LET OP Als werkgever bent u voortaan – net als voor uw vaste personeel – financieel verantwoordelijk voor zieke of arbeidsongeschiktheid van uw flexwerkers, zelfs al is het contract van deze flexwerkers afgelopen!
LET OP Het is verstandig om bij uw ziekteverzuimverzekering voor 2014 daar  rekening mee te houden.

Controleer de premiebeschikking goed

Voor werkgevers met een loonsom boven de € 307.000 zijn de premies mede gebaseerd op hun schadelast uit het verleden. Voor deze groep werkgevers is controle van de beschikking daarom extra belangrijk.

Na het maken van bezwaar krijgen werkgevers van het UWV uitgebreider inzicht in de duur van de ziekte of arbeidsongeschiktheid van (ex-)flexwerknemers, waardoor beter is vast te stellen of dit correct is en of de premies dus kloppen. Te hoog vastgestelde premies kunnen de werkgever veel geld kosten.