Beschikbare premieregeling (BPR)

Bij een beschikbare premieregeling (BPR) stelt de werkgever een jaarpremie beschikbaar voor beleggen. Deze premie is meestal een vooraf vastgesteld vast bedrag per jaar of een percentage van het jaarsalaris.
De werknemer krijgt geen vooraf vastgestelde pensioenuitkering. De pensioenuitkering hangt af van het feitelijk gerealiseerde beleggingsresultaat onder aftrek van kosten en risicopremies.

LET OP Het beleggingsrisico ligt geheel bij de werknemer en niet bij de werkgever.

De risicopremies zijn bijvoorbeeld voor een partner- en/of arbeidsongeschiktheidspensioen.

Premiestaffels BPR

Om de bovengrenzen van de fiscaal aftrekbare premies voor de BPR te beperken geeft de belastingdienst premiestaffels uit. De premie loopt op met de leeftijd.
Voor 2015 zijn reeds de nieuwe staffels gepubliceerd, zie Nieuwe staffels beschikbare premieregeling 2015.

Verschil BPR met vaste pensioenverzekering

Het verschil met een vaste pensioenverzekering is dat daarbij de nadruk ligt op de te bereiken pensioenuitkering. Bij de BPR ligt de nadruk op de betaalde premies. De pensioenuitkering van een vaste pensioenverzekering is een gewogen gemiddelde van het salaris van de werknemer over de periode dat de pensioenpremie is betaald. In dit geval ligt het risico voor de beleggingsresultaten bij de pensioenverzekeraar. Overigens blijkt de laatste tijd een vaste pensioenverzekering niet bepaald erg vast te zijn.

Combinatie

Sommige werkgevers bieden een combinatie van eindloon- of middelloonregeling en een beschikbare premieregeling aan. De pensioenopbouw tot een bepaald salaris vindt dan plaats via de vaste pensioenregeling en voor het meerder een BKR.

Voor meer informatie over pensioenen zie Pensioenen.